امکانات رفاهی

انواع اتاقهای یک نفره و دو نفره و سوئیت مجهز به سیستم سرمایش و گرمایش ،‌ صندوق امانات خصوصی ، کانالهای ماهواره، ‌اینترنت پر سرعت ، تلفن مستقیم ، ویدئو مرکزی و …